dotacje unijne

Projekty unijne

Tytuł projektu:
,,Ekspansja produktów: fryzy dębowe firmy PPHU PRO-DREX Piotr Garbacz na nowy rynek zagraniczny w postaci Słowacji”.

Cel i planowany efekt projektu:
Celem projektu jest internacjonalizacja działalności na rynku Słowacji.
Planowane efekty projektu:
• pozyskanie nowego rynku zagranicznego w postaci Słowacji,
• zwiększenie przychodów poprzez udział przychodów z rynku zagranicznego w całości przychodów ze sprzedaży produktów,
• rozwój działalności i wzrost rozpoznawalności marki,
• pozyskiwanie nowych, zagranicznych kontaktów biznesowych,

Wartość projektu:
Całkowita wartość projektu wynosi – 253 226.75 PLN.

Wkład Funduszy Europejskich:
Wkład EFRR: 174 993.75 PLN.

Termin realizacji: od 2023-05-01 do 2023-07-31

Scroll to Top
Skip to content